Novinky v týdnu 11. - 17. února 2013 / News of week 11 - 17 February 2013

19.02.2013 14:53

Tomáš Rolinek - Sportovci / Athletes
Zdeněk Štybar - Sportovci / Athletes
Veronika Zaňková - Zpěvačky / Musicians
Petr Novotný - Moderátorství / Moderators
Radovan Somík - Sportovci / Athletes
Radůza - Zpěvačky / Musicians
Jeremy Wade - Ostatní / Others
Katharina Saurwein - Sportovci / Athletes
Jakub Kindl - Sportovci / Athletes

 

Velká radost, ale i zklamání mě čekalo v pátek ve schránce, kde byly kromě haldy letáků také 3 obálky z Pardubic, jedna obálka byla ze série odesílání žádostí všem extraligovým týmům, které jsem hromadně odesílal 25.9.2012, druhá obálka byla adresována Tomáš Rolinkovi, dopis jsem odesílal 15.1.2013 a třetí byla odeslána 9.11.2012 do rukou vedení klubu s fotkami Hemského, Krejčího a Kindla. Když jsem je otevřel přišlo zklamání, v obálce ze září vypadla jen podepsaná kartička Radovana Somíka. V další obálce od Tomáše Rolinka byly všechny moje fotky podepsané, ale třetí obálka byla, ale nejchudší, v níž se nacházela nepodepsaná fotka Aleše Hemského, nepravý podpis Jakuba Kindla na mojí fotce a fotka Davida Krejčího se nevrátila vůbec. Fotku Jakuba Kindla nejspíše podepsala nějaká sekretářka, jako dalším sběratelům například podepsala fotky Davida Krejčího. /

Great joy, but also disappointment awaited me on Friday in the mailbox, in addition to the heap of leaflets also from Pardubice 3 envelopes, one envelope was sending a series of requests to all Extraliga teams that I send bulk Sept. 25, 2012, the second envelope was addressed to Tomas Rolínek, I send a letter Jan. 15, 2013, and the third was sent November 9, 2012 in the hands of the club with photos Hemsky, Krejci and Kindl. When I opened the disappointment came in the cover of the September fell just signed card Radovan Somík. In another envelope from Tomas Rolinek all my photos signed, but the third envelope was, but the poorest, in which was situated unsigned photo Ales Hemsky, false signature Jakub Kindl on my photo and a photo of David Krejci did not return at all. Jakub Kindl photo probably signed a secretary, as other collectors such as David Krejci signed photos.

 

Originál autogram Jakuba Kindla / Original autograph of Jakub Kindl
(https://i.ebayimg.com/00/s/NjQwWDQ2MQ==/$%28KGrHqN,!lcE-kGHsKlYBPqnuhnUhg~~60_35.JPG)